pondělí 26. ledna 2015

Geopark Český ráj - premiéra dokumentu

Poslední z dokumentů o našich národních geoparcích má premiéru opět v neděli 1.2. před obědem na ČT2. Více o filmu zde.Geopark Český ráj v sobě zahrnuje geologicky nesmírně pestrý region mezi Novou Pakou, Lomnicí nad Popelkou, Jilemnicí a Železným Brodem. Romantická krajina plná hradů, zámků, skal, vyhaslých vulkánů, nalezišť drahých kamenů, nebo zkamenělin a archeologických nalezišť se stala cílem tzv. geoturistů z celého světa. Geopark Český ráj byl dokonce jako první u nás v roce 2005 zařazen do prestižní Evropské sítě geoparků pod patronací UNESCO. Společně s českými vědci se podíváme jak vlastně vznikají některé bizarní útvary pískovcových skalních měst, vyšplháme na pozůstatky pradávných sopek nebo se ztratíme v labyrintu Klokočských skal.

úterý 20. ledna 2015

Kameny a voda z Železných hor

Premiéra nového dokumentu o geoparku Železné hory ve vysílání České televize v neděli 25.1. v 10.50 na ČT2. Více informací o filmu zde.Na relativně malém území geoparku Železné hory můžeme krásně vidět pestré geologické složení Českého masívu a poznat tak historii Země za velmi krátkou dobu. Ze severní strany je území symbolicky chráněno nově vztyčeným menhirem, na západě zříceninou hradu Lichnice, na východě najdeme počínající pískovcové skalní město a srdce území je vyplněno žulovými vyvřelinami, které daly vzniknout kamenickému řemeslu. Přímo u opravené Berlovy Vápenky pak byla dokonce slavnostně odhalena socha kalcitu.


Kamenné poklady Blanických rytířů

Druhý z dokumentů o našich geoparcích můžete shlédnout zde.

Území Podblanicka oplývá přírodními krásami a bohatou minulostí. Nad meandry zlatonosné řeky Blanice se tyčí legendami opředené dvojvrší Velkého a Malého Blaníku. Odkud se na něm ale objevilo kamenné moře? Podél zlomů Blanické brázdy pronikaly kdysi hydrotermální roztoky, které daly vzniknout ložiskům zlata, stříbra a polymetalických rud, které už od pradávna dobýval člověk. Podíváme se na místo bývalého zlatého dolu, ale také jak vznikla známá Stvořidla a co se skrývá uvnitř ledečského krasu.


    Skály pod vrcholem Velkého Blaníku.

pátek 9. ledna 2015

Národní geoparky - dokumenty ve vysílání České televize

Následující neděle před polednem budou patřit obrazovky ČT2 premiérám dokumentů o našich geoparcích, které vznikaly v loňském roce. Začínáme filmem Kameně a ďury Podbeskydí v 10.50, repríza pak v úterý v 11.15 také na ČT2.


Geologicky a krajinářsky nesmírně pestré území mezi Štramberkem, hřebenem Beskyd a Hukvaldami získalo docela nedávno po právu status Národního geoparku. V dokumentu si ukážeme mimo jiné pozůstatky prastaré vulkanické činnosti, sestoupíme s kamerou do nitra nejrozsáhlejšího rozsedlinového jeskynního systému v České Republice, staneme se svědky experimentální tavby železné rudy, výroby pazourkového hrotu ve slavné jeskyni Šipka nebo znovuoživení pravěkého podmořského života.