O nás

Tyto stránky by měli informovat o našich audio-vizuálních aktivitách při zachycování krás a popularizaci výkumů planety Země. Postihují tedy jen část - byť velmi významnou - naší tvůrčí práce, o kterou bychom se tady s Vámi rádi podělili. Jelikož trávíme rádi svůj pracovní i volný čas převážně venku, může se stát, že to tu občas trochu usne :-)

Za pozornost děkují Marián a Honza

MgA. Marián Polák 
Absolvent FAMU v Praze v roce 2001, Katedra dokumentární tvorby. Člen Asociace režisérů a scénáristů. Pracuje zejména jako scénárista, kameraman, režisér a producent na volné noze. Dělal také šéfredaktora časopisu Příroda.
Při společných projektech se stará o kameru a produkci.RNDr. Jan Hošek
filmový dokumentarista, autor a spoluautor asi sedmdesáti pořadů s přírodovědnou tématikou převážně pro Českou televizi, autor vědeckých ilustrací zvířat v desítkách knih a publikací. Při společných projektech píše scénáře a režíruje.